VELKOMMEN TIL MINE SLEKTSIDER

Dette er internett-versjonen av de opplysninger jeg har samlet om min egen slekt de siste åra. Bortsett fra navn inneholder den ingen opplysninger om nålevende personer. Mine foreldre er Anna Finnsdatter Sæther og Olav Emil Petersen. Mor ble født i Nord-Odal kommune i Hedmark og begge hennes foreldre, Finn Hansen Sæther og Lina Elise Kristoffersen, har de aller flest av sine aner i Odalen og nabokommunene. Far er født i Kristiania og det er også hans mor Borghild Olsen. Men begge hennes foreldre var innflyttere til hovedstaden fra Sør-Odal kommune. Fars far,Edvard Emil Georg Petersen, kom til Kristiania omkring 1900 fra Ålborg i Danmark. Tre av mine besteforeldre har således sine aner i Odalen, og vi skal ikke mange slektsledd bakover før vi finner en rekke felles forfedre for alle tre. Jeg har derfor lagt dem i samme database og du finner dem under "Slekt i Odalen". Farfars familie finner du under "Slekt i Danmark". Her finner du også Borghild Olsens etterslekt.

De viktigste kildene for Odals-slekta har vært Birger Kirkebys bygdebøker for Nord- og Sør-Odal, i alt 13 bind. Men også bygdebøkene for Grue, Toten og Nes, samt kirkebøker og andre slektsforskeres internettsider, har vært til stor hjelp. Enkelte slektsgrener kan føres tilbake til 1200-tallet, men de fleste stopper på 1600 tallet.

Opplysningene om slekta i Danmark har vært mye vanskeligere å finne, men hjelp fra danske slektsforskningskolleger har vært vesentlig. Til tross for nitidig leting i mange kilder har verken jeg eller andre klart å finne hvor i Sverige min oldefar Anders Persson kommer fra. Han var far til Edvard Emil Georg Petersen. Så der stopper vi ved ca. 1839.

Jeg har sikker gjort noen feiltolkninger underveis og setter pris på tilbakemelding. Spesielt ønsker jeg flere opplysninger om nålevende personer og de siste skudd på familietreet. Jeg er også interessert i gamle familiebilder og deler gjerne de jeg har med andre. Familiehistorier og biografier du ønsker å dele med andre tar jeg gjerne imot og inkluderer dem i nyutgaver. Jeg har også lagt ut de samme informasjonene som her på internett. Men der er det ingen opplysninger om nålevende personer bortsett fra navn.

 Bali, januar 2013

Georg Petersen