VELKOMMEN TIL MINE SLEKTSIDER

Her er de opplysninger jeg har samlet om min egen slekt de siste åra. Den versjonen som er lagt ut på internett inneholder ingen ting om nålevende personer bortsett fra navn. Men familiemedlemmer kan få en CD-versjon som også har den informasjonen jeg har mottat om nålevende personer fra andre i slekta. Jeg bruker slektsforskningsprogrammet The Master Genealogist og kan også sende alt eller deler av det jeg har samlet som SQZ-filer eller GED-filer til de som er spesielt interesserte. Både internet-versjonen og CDene er laget med programmet Second Site 3.

Mine foreldre er Anna Finnsdatter Sæther og Olav Emil Petersen. Mor ble født i Nord-Odal kommune i Hedmark og begge hennes foreldre, Finn Hansen Sæther og Lina Elise Kristoffersen, har de aller flest av sine aner i Odalen og nabokommunene. Far er født i Kristiania og det er også hans mor Borghild Olsen. Men begge hennes foreldre var innflyttere til hovedstaden fra Sør-Odal kommune. Fars far, Edvard Emil Georg Petersen, kom til Kristiania omkring 1900 fra Ålborg i Danmark. Tre av mine besteforeldre har således sine aner i Odalen, og vi skal ikke mange slektsledd bakover før vi finner en rekke felles forfedre for alle tre. Jeg har derfor lagt dem i samme database.

 De viktigste kildene for Odals-slekta har vært Birger Kirkebys bygdebøker for Nord- og Sør-Odal, i alt 13 bind. Men også bygdebøker for Grue, Stange, Eidsvoll, Toten og Nes, samt kirkebøker, folketellinger og andre slektsforskeres internettsider, har vært til stor hjelp. Jeg har ikke inkludert kildeangivelse verken i internett- eller CD-versjonen, men sender gjerne detaljerte henvisninger på forespørsel.

Enkelte slektsgrener kan føres tilbake til 1200-tallet, men de fleste stopper på 1600 tallet.  Jeg har sikker gjort noen feiltolkninger underveis og setter pris på tilbakemelding. Spesielt ønsker jeg flere opplysninger om nålevende personer og de siste skudd på familietreet. Jeg er også interessert i gamle familiebilder og deler gjerne de jeg har med andre. Familiehistorier og biografier du ønsker å dele med andre tar jeg gjerne imot og inkluderer dem i nyutgaver.

 Oslo, august 2011

 Georg Petersen